S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
 


»

Všeobecné obchodní podmínky

  1. SMLUVNÍ STRANY

Na straně jedné

Smartsupp.com, s.r.o.
Sídlo:   Milady Horákové 13, 602 00 Brno
IČ:   03668681
DIČ:   CZ03668681
Zástupce:   Ing. Petr Janošík, jednatel
(dále jen „Poskytovatel“)

A na straně druhé
Objednavatel a/nebo Uživatel

Objednavatelem a/nebo Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje (vytvoří si účet) na webu Smartsupp.com, čímž vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování nevýhradní licence software prostřednictvím internetové stránky smartsupp.com

  1. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování nevýhradní software licence prostřednictvím internetové stránky www.smartsupp.com. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem ve chvíli založení Smartsupp účtu prostřednictvím registrace na webu www.smartsupp.com.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. SW - poskytování nevýhradní licence na software Smartsupp určený pro online komunikaci mezi Objednavatelem a jeho klienty prostřednictvím internetových stránek. Obsah a předmět software licence je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webové stránce Poskytovatele www.smartsupp.com.

2.2.2. Uživatel/Objednavatel - fyzická nebo právnická osoba, která si založila Smartsupp účet na internetové stránce www.smartsupp.com a/nebo využívá SW pro komunikaci s klienty na jejích internetových stránkách.

2.3. Dnem řádného započetí užívání SW je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního započetí užívání SW za účelem otestování je doba ode dne založení Smartsupp účtu do dne úhrady ceny SW. Dnem prodloužení SW na další období je den úhrady ceny SW na další období Objednavatelem.

2.4. Pro využívání SW vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Každý objednatel má přiřazeno přihlašovací jméno a heslo, které nesmí být použity třetí stranou bez souhlasu uživatele.

3.2. Objednatel je zodpovědný za vedení a náležitou bezpečnost svého hesla a přihlašovacího jména.

3.3. Objednatel rozumí a je seznámen s technickými požadavky potřebnými pro využívání SW a nemá žádné námitky v souvislosti s nimi.

3.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přístup k účtům jednotlivých uživatelů pro technické a administrativní účely.

3.5. Získané informace nebudou zpracovávány ani zpřístupněny třetím stranám.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit téměř nepřetržitou dostupnost SW. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění fungování SW Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Za případný výpadek nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální fungování SW.

4.3. Poskytovatel má právo zablokovat přístup k SW Uživateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dnů. V případě zrušení přístupu k SW z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

4.4. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit přístup k SW v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.5. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce SW bez předchozího upozornění.

4.6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu uživatelových dat, v případě porušení serveru, uživatelovým zaviněním nebo napadení třetí stranou.

4.7. Poskytovatel má právo uveřejnit na svých webových stránkách a v propagačních materiálech logo firmy objednatele bez předchozího upozornění objednatele.

  1. CENA A PLATBA ZA SW

5.1. Cena SW je dle platného ceníku na stránkách https://www.smartsupp.com

5.2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu za SW na základě výzvy k zaplacení zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.3. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel SW předplacený, formou výzvy k zaplacení SW na další období.

5.4. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí platby za SW. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.5. V případě nezaplacení SW je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit přístup k SW, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Provoz SW lze vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodů.

6.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny především dohodou. Veškeré spory, které nemohou být vyřešeny smírně, musí být předloženy k usnesení obecného soudu práva v zemi provozovatele.

 

MDg0OWUxZ