S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Kontakty

Štefan Zgabur
Strojárska 2949
06901 Snina
tel: +421 907 080 934
s.zgabur@gmail.com

» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.maliarske-platno.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Štefan ZGABUR, Strojárska 2949/110, 06901 Snina, IČO: 34820710, DIČ: 1020016690, IČ DPH: SK1020016690. Osobou zodpovednou za prevádzku je Štefan Zgabur (s.zgabur@gmail.com / +421 907 080 934).

Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu s.zgabur@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 907 080 934 v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

Objednávka

Kupujúci objednáva tovary predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.maliarske-platno.sk písomnou formou cez e-shop, e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu), názov tovaru a počet kusov, spôsob dopravy a spôsob platby. Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.maliarske-platno.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Objednávku je možné stornovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Dodacie lehoty

Spravidla je doba dodania max. do 3 pracovných dní po prijatí objednávky, avšak táto doba sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti jednotlivých produktov, teda v niektorých prípadoch môže trvať dlhšie. Pri tovare skladom je doba dodania 24 hodín. Pre každý produkt je stanovená aktuálna doba dodania. Pri objednaní rôzneho druhu tovaru je max. doba dodania tá, ktorá je dlhšia. Doba dodania prebieha od prijatia platby vopred na účet alebo od prijatia objednávky s platbou na dobierku. V deň dodania dostane kupujúci informačnú SMS od kuriéra.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky

- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednané maliarske plátna alebo umelecké potreby riadne prevziať na adrese uvedenej na objednávke. V prípade opätovného zasielania zásielky z dôvodu jej neprevzatia, znáša prepravné náklady kupujúci. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky, a v prípade akýchkoľvek poškodení či závad oznámiť prepravcovi a spísať Zápis o škode na zásielke.

- nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

- zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 §7 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne, a to e-mailom alebo listom.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a to prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU.

Po spracovaní formulára pre odstúpenie od zmluvy predajca kontaktuje kupujúceho o podmienkach vrátenia tovaru, ako aj o podmienkach pre vrátenie platby za tovar a poštovného, ktoré kupujúci hradil pri kúpe tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

Vrátenie tovaru do 60 dní

Do 60 dní je možné zásielku vrátiť bez udania dôvodu, avšak poštovné, či už pri kúpe alebo platené spätne, nehradíme. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Pri vrátení tovaru do 60 dní je potrebné zaslať spolu s tovarom i vytlačený a vyplnený formulár spracovania vráteného tovaru, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Tovar musí byť v originálnom balení a nesmie byť použitý. V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť na bankový účet. Tovar nesmie byť používaný akýmkoľvek spôsobom.

Platové a dodacie podmienky

Cena produktov je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov,... Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Za každý objednaný tovar sa platí úhradou vopred na bankový účet predajcu (bankovým prevodom, vkladom na účet...) alebo na dobierku. Doba dodania je pri každom tovare stanovená osobitne. Záväzná je vždy dlhšia doba dodania, ak sú v objednávke tovary z rôznou dobou dodania.

Pri nepredvídateľných situáciách, ako napríklad strata zásielky poštou, nedodržanie termínu dodania tovaru dodávateľom a pod., sa dodacia doba predlžuje na neurčito. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze.

Reklamačné podmienky

V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru nás prosím do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, v ktorom nám prosím napíšte číslo objednávky a popis reklamácie. Pre urýchlenie reklamácie môže kupujúci zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email predávajúceho s.zgabur@gmail.com Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľná reklamovaná vada.

Pri odoslaní reklamovaného tovaru je potrebné priložiť aj vyplnený Formulár spracovania vráteného tovaru, ktorý si môžete stiahnuť TU.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať. Vaša reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote.Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie Vami neodborným zásahom.Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Štefan ZGABUR, Strojárska 2949/110, 06901 Snina, SlovenskoFormulár spracovania vráteného tovaru

Duševné vlastníctvo webovej prezentácie (e-shopu) https://webareal.sk/obrazy

Kompletný obsah, zahŕňajúci všetky texty, popisy, nadpisy, názvy jednotlivých kategórii a podkategórii, názvy a popisy všetkých produktov, obrázky, bannery, obrázky v rotátore, obrázky produktov ako aj pripojené obrázky, umiestnené a prezentované na doméne s názvom https://www.maliarske-platno.sk/ s hostingom prevádzkovaným prostredníctvom portálu webareal.sk (https://webareal.sk/obrazy), sú výlučne a výhradne duševným vlastníctvom zhotovovateľa týhto webových stránok (tohto e-shopu), ktorým je Ladislav Zgabur (bytom Šafariková 2364, 06901 Snina, rod. č.: 871205/8927).

Akékoľvek ďalšie používanie, vyúživanie a kopírovanie totho duševného vlastníctva, bez súhlasu a vedomia vlastníka (Ladislav Zgabur) bude považované za porušovanie práva duševného vlastníctva vlastníka, upraveného zbierke zákonov Slovenskej republiky.

MGQxZDk